Att läsaom böcker

Jag språkade med en vän om böcker, närmare bestämt fenomenet att läsaom böcker. Jag kan inte komma ihåg att jag någonsin har läst om en bok. Jag har inte riktigt sett meningen med det. Då vet jag ju redan handlingen och hur den slutar. Dessutom finns det en stressfaktor med i ekvationen. Med tanke på hur många böcker det finns som jag inte har läst kan jag inte finna ro att läsa om en bok.

Min vän delade dock inte min uppfattning. Hon menade att vissa böcker kan man läsa hur många gånger som helst. De följer en genom livet och dess mening och budskap förändras och fördjupas i takt med att man själv blir äldre. Att läsaom sina favoritböcker är som att återse en gammal vän. Jag tycker att detta tanke sätt var väldigt tilltalande så jag har sakta ändra uppfattning  i  frågan och börjat fundera över vilka böcker jag skulle kunna tänka mig att läsa igen. Hittills har jag kommit fram till följande: Hundra år av ensamhet, Ödets dotter, Andarnas hus, Bara Alice, Lucca, Zahiren.