Den ryske vännen

Jag tog en blåsig vårpromend med Den ryske vännen av Kajsa Ingemarsson i lurarna.

Krokusar

Historien kretsar kring ett biståndsprojekt som syftar till att stötta ett barnhem i Tjetjenien. Det är Katja Lövgren, den svenska biståndsministern som är motorn bakom projektet. 12 miljoner är avsatta till att ge de föräldralösa barnen ett bättre livet. En enkel och behjärtansvärd avsikt. Men redan efter första utbetalningen går något fel och projektet blir mer komplicerat än vad det var tänkt. Katja  försöker lösa problematiken som uppstår på ett inte helt genomtänkt sätt. För att lyckas med detta tar hon hjälp av UD-tjänstemannen Henrik Hamrén. Genom boken får vi följa Katja och Henrik både i deras yrkesroller och privat.

Ganska snart börjar jag fundera över den ryske vännen och om denne egentligen är en vän och i så fall vems?

Kajsa Ingemarsson har studerat ryska, polska och statskunskap vid Stockholms universitet samt arbetat med kontraspionage på SÄPO under flera år. Så det är lätt att anta att hon fått inspiration till boken därifrån.