Energitjuvar

 

Jag började fundera på människors beteende och hur de påverkar oss på olika sätt. Vad är det som gör att vissa människors beteende får en alltid att må så himla bra medan andra (de är i minoritet, men ändå) har den motsatta effekten? 

P1090042

I sin bok om just detta fenomen kallar Ingalill Roos dessa personer energitjuvar. Roos menar att eneritjuvarna finns överallt, både inom familjen, i relationen eller på arbetsplatsen.  

Boken första del går igenom begrepp och den teoribas som boken lutar sig på, det är främst Freud och Jung.  Jag känner att teorin blir något enkelspårig och hade gärna sett att den var något bredare.  Därefter följer två kortare kapitel, ett om energitjuvar i familjen och ett om energitjuvar på arbetsplatsen.

Störst tyngd läggs på bokens andra del som behandlar energitjuvar i kärleksrelationer. Jag vet inte hur det kommer sig att denna del är den största,  men jag har heller inte läst hela boken så det kommer kanske en förklaring längre fram.

Bokens avslutande del handlar om förhållningssätt och självinsikt för att kunna hantera energitjuvar.

Jag har läst ungeför hälften av boken och upplever den som helt ok. Den tar helt klart upp ett viktigt område och den ger vissa bra insikter.