Om en bokcirkel

Läsandet av Sophies historia ledde framtill första mötet i en nyskapad bokcirkel. Tanken är att vi ska ses ca var 6:e vecka och läsa en bok vi gemensamt kommer fram till som vi sedan diskuterar över något enkelt att äta.

Första träffen bestod av både bokprat och samtal om annat. Men när det gällde diskussionerna kring boken hade vi svårt att komma igång och veta var vi skulle börja eller ta upp. Så till nästa träff har jag funderat på olika teman eller frågor att diskutera kring boken. Teman som kanske kan berika läsandet av även andra böcker framöver.

  • Bokens omslag
  • Förväntningar på boken?
  • Infriades förväntningarna?
  • Helhetsomdöme (1-5)
  • Kärleksfaktor
  • Story/handling
  • Karaktärer

 

 

1 thought on “Om en bokcirkel

  1. Pingback: Konsten att höra hjärtslag | www.ordblogg.se

Leave a Reply

Your email address will not be published.

sixteen + 5 =