Tema: Fyrar

Jag har lagt märke till att fler böcker har en handling som på något sätt innefattar fyrar. Jag förstår att många författare facineras och inspireras av fyrar ochde människor som bebor och har bebott dessa utelämnande platser mellan land och hav. Själv blev jag väldigt facinerad av fyrar då jag besökte Långe Erik, fyren på norra Öland.

Några litteraturexempel:

4 thoughts on “Tema: Fyrar

  1. Det har jag också tänkt på. Jag läste just dessa 4 böcker inom loppet av ett år, så då blev det nog extra tydligt! Kul att du tog upp det!

  2. Pingback: www.ordblogg.se » Fyrvaktaren

  3. Pingback: www.ordblogg.se » Fyrväktaren

Leave a Reply

Your email address will not be published.

five × three =