Frihet

God fortsättning!

Första dagen på det nya året och årets första blogginlägg blir några tankar kring boken Frihet.

Frihet av Jonathan Franzen är historien om dagens amerika skildrat genom den ganska vanliga medelklassfamiljen Berglund. Makarna Patty och Walter och deras två barn.

Det är en ambitiös bok där läsaren får följa Patty och Walter från deras egen studietid, till när de bildra familj, barnen uppväxt och hur de sedan blir medelålders. Både Patty och Walter är människor som bryr sig om sin omvärld det vill verka för att förbättra den. De sopsorterar, cyklar till jobbet är politiskt intresserade och  engagerade i sin närmiljö. Men allt blir ju inte som man tänkt sig, människor förändras, världen förändras och ger upphov till både besvikelser och förhoppningar.

Den största behållningen av boken är hur väl Franzen lyckas gestalta hur svårt det är att vara en bra människa, göra gott och följa det man tror på. Karaktärerna i Frihet råkar ut för detta, att de gör vad de själva upplever som bra handlingar men bieffekterna är inte helt igenom positiva. Frågan blir då om den goda handlingen kan motiveras trots det negativa den för med sig.

När Frihet kom ut utnämndes den  till en av de riktigt stora amerikanska berättelserna om vår tid. Jag skulle nog inte använda riktigt så stora ord för att beskriva den. Men det är en snyggt skriven bok med komplexa personporträtt där Framzen inte bara lyckas skildra bokens karaktärer på ett verkligt sätt utan även relationerna dem emellan.