En bok om mina berättelser

Jag tycker om att läsa på olika sätt. Ibland helt okritiskt bara ta in historien precis som den är.  Ibland tycker jag om att gå bakom kulisserna och fundera kring hantverket bakom berättelsen. Hur ser strukturen ut? Fungerar den och i så fall varför eller varför inte?  Vilka är berättelsens starka och svaga sidor? Vad är det som gör att jag fångas eller förblir oberörd?  Jag gillar också av att skriva. När dessa två intressen kombineras få man svaret på varför jag gillar handböcker om skrivande. De skrivarhandböcker som ger mig något är de som lyckas förmedla inspiration och skrivarlust. Det gör Susanne Holmgrens bok Dina ord, dina berättelser.

 

Boken är uppdelad efter skrivandets olika beståndsdelar så som dialog, miljöbeskrivningar, berättelsens form och skrivhinder. Den ger tips och råd utan pekpinnar kring hur man kommer igång, bygger upp karaktärer och skapar en dialog. Dessa kapitel är bra och givande, strukturerade och tydliga i sin utformning. Mepersonligen gillar jag mest de kapitel som främst reflekterar kring skrivarglädje (ett tema som genomsyrar hela boken), hur man kommer vidare med sitt skrivande och vägar att reflektera kring sina texter.

Jag har inte läst boken från pärm till pärm utan har valt att hoppa fram och tillbaka i boken och läsa just de avsnitt som passat mig bäst för tillfället. Nu har jag läst det mesta i boken men jag har den fortfarande framme då det är en bok som jag tycker om att återkomma till då och då. Ett  väldigt gott betyg för Dina ord, dina berättelser!

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

twenty + thirteen =