Ellen i Indien

I Den sjätte gudinnan” är Ellen Elg i Indien på ett FN uppdrag. Tillsammans med den indiska advokaten Madhu ska hon utvärdera ett projekt om kvinnors livsförhållanden. Under sin tid i Indien träffar Ellen ett antal utsatta kvinnors vars liv sammanflätas. Två av dessa kvinnor är Kali och Amarita.  Kali är 17 år är både hemös och kastlös och försöker på bästa sätt försörja sitt nyfödda barn. Amarita är svårt brännskadad efter att hennes man kastade ett brinnande spritkök på henne. Hon är dock intelligent som få och har funnit ett sätt att försörja sig på.

Precis som de tidigare böckerna om Ellen Elg tycker jag att denna är både viktigt och engagerande samtidigt som den är ett läsäventyr. Jag har aldrig varit i Indien men av de skildringar som ges får jag en levande bild av landet och dess kvinnor. Helt klart läsvärd!

Nu väntar jag med spänning på nästa bok med Ellen Elg. Mer info om de tidigare böckerna och Karin Alfredsson finns på hennes hemsida.