Den mentala orgasmen

Den mentala orgasmen av Per Robert  Öhlin  är en bok om kreativtet i dess olika former. Den vänder sig till både privatpersoner och organisationer som är intresserade av att förstå mekanismerna bakom kreativiteten för att därmed kunna öka den.
En kreativ katt vilar på boken om kreativitet!  
Öhlin ger en mängd olika infallsvinklar på kreativitet och börjar boken med att lista sju olika typer av kreativa individer, allt från den plågade till drömmaren. Vidare beskriver han faktorer som många gånger står i vägen för en människas kreativitet. Han ger även förslag på alternativa tankesätt för att öka kreativiteten.
 
Ett av de resonemang som jag tyckte var väldigt relevant är kreativitetens kostnad. Att man i många situationer måste ge upp t ex trygghet, viljan att vara till lags och viljan att hålla sig inom givna ramar då man följer en kreativ ingivelse. Att hårt arbete och envishet ofta ligger bakom en kreativ idé eller skapelse. Allt för ofta får jag uppfattningen att kreativitet är något som bara kommer och att arbetet bakom ofta inte poängteras. Som jag ser det ska kreativitetens kostnad inte avskräcka utan istället göra tankarna kring kreativitet mer nåbara och realistiska.
 
Öhlin skriver lättsamt och roligt vilket ger mersmak. Det är en bok som det är lätt att läsa “bara en sida till” ur. 
Boken är uppdelad i över 80 små kapitel på några sidor var. Korta kapitel gör boken lätt att läsa men svår att överskåda. För mig är detta en bok jag gärna vill gå tillbaka till men det är svårt att finna det kapitel man söker. Jag hade tyckt det vore bättre om de små kapitel som hör samman hade fått en övergripande rubrik. Det hade gjort boken mer överskådlig och därmed mer användbar.