Meningen med livet

 

Meningen med livet

Ibland är det en god idé att stanna upp, ta en paus och fundera  kring meningen med livet. Jag har tillbringat dagen med de människor som ger mitt liv mening. Jag har bland annat träffat  mina  föräldrar  av vilka jag fick boken ovan.