På jakt efter nya ord

 

Att fylla på sitt ordförråd med nytt bränsle, nya ord, är något som sker omedvetet när man läser och skriver. Men på senaste tiden har jag påbörjat ett mer medvetet sökande efter nya ord. Genom böcker som bland andra Spiraltrappan av Karen Armstrong har mitt ordförråd fått ett visst tillskott!

Några ord som nu från och med nu ska ingå i mitt (aktiva eller passiva) ordförråd, alla förklaringar är tagna från SAOL ordlista på nätet:

Frugal= enkel, torftig 

Kontemplativ= begrundande, grubblande, inåtvänd

Transcendent= översinnlig, gränsöverskridande

Anomal = orgelmässig, avvikande

Interfoliera = häfta in blanka blad mellan de tryckta

Desavouera = förklara sig inte stödja

Sublim = upphöjd, högstämd, storslagen