Vårens litteraturkurser!

Under våren kommer jag att fortsätta utforska olika aspekter av litteraturen ur ett mer akademiskt perspektiv. Det blir möjligt tack vare de distanskurser som finns på området!

Jag kommer att läsa Kreativt skrivande: Att skriva för barn och unga 2 som ges från Kristianstad högskolan. Under hösten 2010 läste jag första kursen och jag var väldigt nöjd. Först och främst var det ett givande och lärorikt upplägg på kursen där vi både fick skriva egna texter, reflektera över vår skrivprocess, ge respons på varandras texter samt läsa och diskutera barn- och ungdomslitteratur.  Men det som verkligen gjorde det till en bra kurs var lärarnas och de andra studenternas engagemang. Fortsättningskursen följer samma upplägg (förutom att vi ska arbeta med ett längre manus istället för kortare skrivuppgifter), det är samma lärare och till stor del samma studenter så jag har höga förväntningar!  Så är du intresserad av att läsa en kurs om barn-och ungdomslitteratur är dessa kurser verkligen att rekommendera!

Den andra kursen jag ska läsa är Svensk kriminallitteratur som ges från Mälardalens Högskola. Mitt första intryck av kursen var dock negativt då det var väldigt krångligt att få tillgång till logginuppgifter för att komma in på studieplattformen och ta del av kursen. Jag vet inte om det var jag som var bortglömd och att det skapade allt krångel för min del eller om det alltid är så när det gäller distanskurser från Mälardalens Högskola. Nu när jag kommit igång med kursen är jag mer hoppfull! Kursen är upplagd på så sätt att man under några veckor fokuserar på ett tema inom kriminallitteraturen (t ex Svensk kriminallitteratur under 1900-talet: Pusseldeckare eller Barn- och ungdomsdeckare) och läser både skönlitterära böcker och akademiska texter inom temat.