På besök i FN – Genève

I slutet av maj var jag i Genève med Rädda Barnen. Syftet med resan av att delta då en delegation från den svenska regeringen träffade FN:s Barnrättskommitté för en utfrågning och dialog kring hur barnkonventionen efterlevs i Sverige. 

 

 

På Place des Nations, framför FN-byggnaden står denna gigantiska stol som saknar ett ben. En påminnelse om landminornas och klusterbombernas förödelse i världen.

På Place des Nations, framför FN-byggnaden står denna gigantiska stol som saknar ett ben. En påminnelse om landminornas och klusterbombernas förödelse i världen.

 

FN-byggnaden, väl bevakad av vakter bakom höga stängsel.

FN-byggnaden, väl bevakad av vakter bakom höga stängsel.

 

Mahatma Gandhi som staty i parken som omger FN-byggnaden.

Mahatma Gandhi som staty i parken som omger FN-byggnaden.

 

Under Gandhi står det, "Mitt liv är mitt budskap". Något att fundera kring...

Under Gandhi står det, "Mitt liv är mitt budskap". Något att fundera kring...

 

En av alla sessionssalar

En av alla sessionssalar

 

En av maktens korridorer, eller? Hur mycket makt har FN?

En av maktens korridorer, eller? Hur mycket makt har FN?

 

Världsvas

Världsvas

 

Vad tittar det på?

Vad tittar det på?

Kan det vara så att de beundrar utsikten. Eller är det självaste Gandhi som de skymtar på gräsmattan?

Kan det vara så att de beundrar utsikten. Eller är det självaste Gandhi som de skymtar på gräsmattan?

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

eight − 6 =